voden pat
 
 
  Начало
  • English
  • Български
 
 
За нас

 

Фондация „Воден път” е юридическо лице с нестопанска цел и е учредена през 2003г. за осъществяване на обществено полезна дейност.

Фондацията е лицензирана от ДАЗД и АСП (Агенция за социално подпомагане) за извършване на социални услуги за деца.

Основната дейност на фондацията е насочена към водна рехабилитация и модифицирано  плуване.
Текущи проекти
DatsoPic 1.0 © 2006 by Andrey Datso
Целевата група на фондацията са деца с физически, ментални и сетивни нарушения, в която се включват заболявания като: детска церебрална парализа, детски паралич, родова травма на плексус брахиалис, зрителни и слухови нарушения, нарушения на опорно-двигателния апарат, болест на  Пертес, синдром на Даун, хемофилия и др.
 
Шанс за мен
DatsoPic 1.0 © 2006 by Andrey Datso 
Възрастовата ориентация за работа с децата е в диапазон от 1-17 години. 

Подготовката протича в специализиран басейн отговарящ на нуждите за водна рехабилитация, а работата с модифицирано плуване спомага да не се делят децата с увреждания.
  
Процедури
DatsoPic 1.0 © 2006 by Andrey Datso
Екипът ни контактува с профилирани лекари